Política de Privacitat

Hem actualitzat la nostra Política de privadesa per adaptar-la al nou Reglament Europeu de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) d'obligat compliment a partir del 25 de maig de 2018. Amb aquesta actualització, li oferim informació clara i detallada de l'ús que en fem de les seves dades personals, contingudes en els fitxers dels que es titular MECANITZATS J. SILLERO, S.L. A continuació, us facilitem un breu resum: Resum de la Política de privadesa

• Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades personals?
MECANITZATS J.SILLERO, S.L.
NIF: B 61748976

• Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
Tractem les seves dades amb la finalitat de complir amb l’objecte i serveis contractats amb MECANITZATS J.SILLERO S.L, incloent la comercialització dels seus serveis.

• Quina es la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del contracte o la relació comercial que té subscrita amb MECANITZATS J.SILLERO S.L.

• A quins destinataris es comunicaran les seves dades personals?
Els destinataris de la informació son tots els departaments de MECANITZATS J.SILLERO S.L necessaris per a gestionar els serveis contractats incloent la comunicació de les dades als subcontractistes dels que sigui necessària la col·laboració per l’exacte compliment de l’objecte contractual.
La negativa a facilitar les seves dades o al seu tractament, portarà com a conseqüència la impossibilitat de poder-li oferir els serveis contractats.
Les dades es conservaran mentrestant es mantingui la relació contractual i no sol·liciti la seva finalització, i en qualsevol cas en compliment dels terminis legals de prescripció que resultin d’aplicació.
No es cediran les seves dades a altres tercers ni es realitzaran transferències internacionals de dades, llevat d’obligació legal.

• Quins són els seus drets, en referència a les seves dades personals?
Pot exercir el seu dret d'accés a les dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. També podrà sol·licitar la portabilitat, limitació i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.