Política de calidad

POLÍTICA DE QUALITAT DE MECANITZATS J. SILLERO, S.L.

L’organització de MECANITZATS J. SILLERO, S.L., té com a objectiu que la Qualitat de les peces mecanitzades que ofereix siguin un fidel reflex de les expectatives de cada client, assegurant així l’èxit a llarg termini de l’empresa. Per això estableix, declara i assumeix els següents principis:

1. La Qualitat final del producte lliurat al client, és el resultat de les accions planificades i sistemàtiques de PREVENCIÓ, DETECCIÓ, CORRECCIÓ i MILLORA CONTINUA que es duen a terme durant el cicle del producte.

2. L’anàlisi del context intern i extern per definir l’estratègia de l’organització.

3. Determinar les necessitats i expectatives de les parts interessades pel sistema de gestió

4. El compliment de tota la legislació normativa vigent, aplicable a totes les activitats de Qualitat, és una de les prioritats de MECANITZATS J. SILLERO, S.L..

5. La QUALITAT és una tasca comú a totes les àrees de MECANITZATS J. SILLERO, S.L., per tant, cada àrea ha d’assumir que és alhora client i proveïdor dels altres departaments i persones de l’organització interna.

6. Cada empleat de MECANITZATS J. SILLERO, S.L., és responsable de la Qualitat en la seva feina. El Responsable de Qualitat ho és també d’impulsar la implantació de la política i els objectius de Qualitat, comprovant la seva execució amb auditories.

7. L’aplicació d’aquesta política exigeix la integració activa de tot l’equip humà de MECANITZATS J. SILLERO, S.L.. Per això, l’Administrador considera prioritàries la MOTIVACIÓ i la FORMACIÓ per la QUALITAT.

8. Per transmetre la política de qualitat a TOTS els membres de l’organització de MECANITZATS J. SILLERO, S.L., es realitzaran sessions informatives i notes escrites.