NOVA ZOLLER VENTURION

Màquina de medició ZOLLER VENTURION 450, amb sistema de medició automàtic i funció LASSO.